Andvordgruppen AS er idag organisert som et konsern med 3 ulike forretningsområder –

eiendomsforvaltning- og utvikling i Andvord Eiendom AS, industriell investeringsvirksomhet i Andvord Invest AS og finansiell investeringsvirksomhet i Andvord AS.

Selskapet tilbyr kontorlokaler med sentral beliggenhet i Oslo samt lager- og produksjonslokaler på Vollebekkk nær Alnabru.

Profesjonell drift av eiendommene gir fornøyde leietagere.

Til Andvord Eiendom

Formålet med dette selskapet er å fokusere på langsiktige engasjementer i annen etablert virksomhet.

I disse selskapene vil vi kunne tilføre kapital og kompetanse og utøve aktivt eierskap.

Til Andvord Invest

Andvordgruppens finanskapital forvaltes i dette selskapet.

Investeringer foretas innenfor de fleste aktivaklasser i inn- og utland i tett samarbeid med ulike finansmiljøer.

Til Andvord AS

Andvord gard er et unikt turiststed i storslåtte omgivelser med gåavstand til Lom sentrum.

Gourmet-kjøkken og overnatting i bygninger med komfort og historisk særpreg.

Til Andvord Gard