Selskapet er engasjert i Maske Gruppen AS. Maske er en av Norges største grossister innen forbruksmateriell til næringsliv og offentlig sektor, med vekt på papirprodukter emballsje, renhold, helsemateriell og kontor- og datarekvisita.

For nettbutikken og mer informasjon om Maske Gruppen:

Ordretelefon 02120
Faks 800 80 088

www.maske.no

Andvord-konsernet kjøpte en kontrollerende post i Stangeskovene AS i mars 2016.

Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter en av landets største private skogeiendommer,sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg av trelast og byggevarer i Akershus, Østfold og søndre del av Hedmark. Selskapets hovedkontor ligger i Aurskog-Høland kommune.